Vores koncept

Hvem er From Street To school?

VOREs historie

I sommeren 2011 finansierede Dansk Flygtningehjælp en rejse for to personer til Kabul. Rejsen havde to formål:

  • at undersøge forholdene for gadebørn
  • at skabe kontakter til lokale organisationer, som arbejder for at forbedre børns vilkår

Det blev starten på et samarbejde med en række organisationer, som alle har fokus på at hjælpe de afghanske børn:

dfh
Save-the-Children-Logo
children
Aschiana

Forskellige børnehjem i Kabul

I oktober 2011 blev organisationen From Street to School stiftet med det formål at indsamle økonomiske midler og koordinere støtten til afghanske gadebørn. Organisationen er godkendt af SKAT som en velgørenhedsorganisation, hvilket betyder, at du kan få skattefradrag for dine donationer til os.

Organisationen består af

Lokalforeningerne er åbne for alle, som brænder for at gøre en forskel for de afghanske gadebørn. Hvis det lyder som noget for dig, glæder vi os til at høre fra dig!

Vi hjælper afghanske gadebørn tilbage i skole

From Street to School er en frivillig organisation, som lige nu hjælper 127 afghanske gadebørn med at komme i skole. Afghanistan er et fattigt og ødelagt land, hvor mange børn er tvunget til at arbejde for at hjælpe med at forsørge deres familie. Hvis børnene gik i skole, ville familien miste en vigtig indtægtskilde.

Ikke nok med det, så risikerer gadebørn at blive udnyttet som billig arbejdskraft til risikofyldte jobs som fx at smugle narko, blive udsat for seksuelt misbrug, og oprørsgrupper kan udnytte dem som selvmordsbombere.

Børnene er Afghanistans fremtid, men uden uddannelse har de ikke mulighed for at få et ordentligt job og bidrage til landets genopbygning. Derfor indsamler From Street to School økonomiske midler til at hjælpe børnene væk fra gaden og tilbage til skolen. Vi udbetaler et fast månedligt beløb til børnenes familier, fordi det skal være et job i sig selv at gå i skole og uddanne sig.

Vores vision

Vores mål er at give flere afghanske gadebørn mulighed for at gå i skole, så de kan skabe sig en bedre fremtid og hjælpe med at genopbygge Afghanistan, som er et fattigt land præget af 25 års krig. Det kalder vi for hjælp til selvhjælp.

Vi vil skabe opmærksomhed omkring børnenes vilkår, så vi kan motivere folk i Danmark til at støtte vores projekt, som er et vigtigt skridt i genopbygningen af det afghanske civilsamfund.

Udover at hjælpe de afghanske gadebørn ønsker vi også at styrke netværket blandt unge i Danmark, så de kan deltage aktivt i foreningslivet og få inspiration og kompetencer til at være aktive verdensborgere på tværs af kultur, religion og køn. Derfor har vi indgået en partnerskabsaftale med Dansk Ungdoms Fællesråd for at styrke arbejdet med unge frivillige i Danmark.

Vores 5 indsatsområder

Frivilligt arbejde

From Street to School er primært baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vi vil skabe meningsfulde rammer for, hvordan de frivillige aktivt kan bidrage til at nå organisationens målsætning.

Kommunikation

Vi vil oplyse den danske befolkning om børns vilkår i Afghanistan, fortælle de gode historier om børnene i vores program og fremhæve vores resultater og fremskridt.

Fundraising

Vi vil sikre økonomisk støtte til organisationen fra flere virksomheder, bidragsydere og fonde.

Udvikling

Vi vil bestræbe os på at sikre kvalitet i den undervisning vores børn får. Vores socialarbejdere sikrer, at børnene bliver tilmeldt de nødvendige kurser for at opkvalificere dem til det krævet klassetrinsniveau.

Projekter

Vores projekter skal understøtte kerneopgaven med at hjælpe gadebørn til at gå i skole, men også give mulighed for at kanalisere nødhjælp til de fattigst ramte i Afghanistan.

Vores principper

Hos From Street to School arbejder vi efter 4 værdier, som driver hele organisationens arbejde og præstation.

Børn har også rettigheder

FN’s børnekonvention slår fast, at alle børn har ret til mad, husly, udvikling, beskyttelse og medbestemmelse. Et af midlerne til at sikre disse rettigheder er uddannelse – og FN har som mål, at alle børn skal have mulighed for at gå i grundskole.

De børn, som bliver en del af From Street to Schools program, opnår:

4IMG_0272Star

Børnene er Afghanistans fremtid

Fattigdom og manglende evne til at læse og skrive avler konflikter og dårligdom. Vi kan give de afghanske børn en mulighed for at opnå fred, lighed og social retfærdighed ved at tilbyde dem en grunduddannelse. Gadebørnene er sultne efter forandring og motiverede til at gå i skole. Igennem vores adskillige projekter er der en reel mulighed for, at børnene kan skabe sig en lysere fremtid.

De seneste årtiers erfaring viser, at konflikter i uroplagede lande påvirker sikkerheden både regionalt og internationalt. Globaliseringen har på godt og ondt bragt verdensbefolkningen tættere sammen, så en handling i lokalsamfundet kan påvirke os alle globalt. Derfor er lighed, fred og social retfærdighed i hele verden et vigtigt fælles mål, som From Street to School støtter op om.

Vi ser tragiske eksempler på, hvordan afghanske gadebørn bliver udnyttet som krigere eller selvmordsbombere af politiske grupperinger og terrorister, fordi børnene ganske enkelt ikke har et valg. Kommer børnene i skole, er de i første omgang væk fra gaden og de barske forhold, som de ellers må leve under. På længere sigt kan børnene være med til at genopbygge Afghanistan på et oplyst grundlag.

Afghanistans børn har brug for DIN hjælp!

Det er især i uroplagede lande som Afghanistan, at børn ikke går i skole. Til trods for, at flere og flere børn på verdensplanen kommer i grundskole, er kun 60% af de afghanske børn tilmeldt en skole.

Man anslår, at 600.000 børn i Afghanistan er gadebørn uden mulighed for at komme i skole. Det er primært piger og drenge i alderen 5–16 år, som er tvunget til at arbejde for at forsørge sin familie, selv om børnene risikerer at blive udnyttet og misbrugt af voksne, som de møder, mens de arbejder på gaden.