OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål.

Et gadebarn i Afghanistan tjener gennemsnitlig 400 kr. om måneden. Dette beløb tildeles barnet af From Street To School i form af uddannelsesstøtte, således at barnet kan gå ubekymret i skole i stedet for at arbejde på gaden. For at ligestille de børn, som skal begynde i skole, udbetaler vi også et engangsbeløb på 600 kr. til tøj og diverse skoleartikler.

Støtter vi to søskende, vil de tilsammen modtage 600 kr. om måneden. Støtter vi flere søskende i én familie, foretager hovedbestyrelsen en objektiv vurdering af beløbets størrelse.

From Street to School opsøger børnene på gaden, hvor vores socialarbejdere foretager et interview af børnene med dertilhørende videooptagelse, hvor børnene fortæller deres historier og årsager til, at de arbejder på gaden. Herefter bliver videointerviews gennemgået ved et hovedbestyrelsesmøde, hvor der i fællesskab tages stilling til, hvilke børn bliver optaget i programmet.

Vi vurderer videointerviews ud fra efterfølgende kriterier:

  • Barnet skal arbejde på gaden
  • Barnets indtægt skal være et vigtigt bidrag til familiens økonomi
  • Barnet er forhindret i at gå i skole på grund af økonomiske forhold
  • Barnet er motiveret til at gå i skole og får opbakning af sin familie
  • Barnet er under 15 år

I nogle tilfælde udvælger vi også børn ud fra et ønske om at forebygge dårlige vilkår for barnet. Det kan være i tilfælde, hvor en familie lever under fattigdomsgrænsen, fordi den ene forælder er gået bort, fordi forældrene har psykiske lidelser, eller fordi forældrene er fysisk hæmmet eller har psykiske lidelser, der forhindrer dem i at arbejde og forsørge familien.

De udvalgte børn og deres familier bliver indkaldt til et møde, hvor de skal underskrive en kontrakt med From Street to School. Kontrakten forpligter børnene til at gå i skole og forældrene til at indgå et tæt samarbejde med vores socialarbejder i Afghanistan.

Vi overfører det månedlige beløb direkte til de udvalgte børn og deres familier via bankoverførsel. Barnet skal følges med sine forældre og have den underskrevne kontrakt med, når de hæver beløbet i banken.

Donationen går til at dække mad- og andre faste udgifter, som børnene tidligere skaffede penge til ved at tigge eller arbejde på gaden. Det er vigtigt, at pengene også bliver brugt til at finansiere børnenes skolesager, relevante kurser og lignende.

Vores socialarbejdere i Afghanistan aflægger regelmæssige besøg hos børnene – både i skolen og hjemme hos familien. Socialarbejderen holder øje med, at børnene får den rette hjælp til at gå i skole og de nødvendige redskaber og muligheder til at passe deres skolegang, således de ikke risikere at ende på gaden igen.

Medlemmer fra organisationens hovedbestyrelse rejser ligeledes frivilligt til Afghanistan, uden økonomisk vederlag, for at følge op på programmet og sikre, at de økonomiske midler bliver anvendt efter hensigten.

Det er vores mål, at alle administrationsudgifter og lønudgifter til vores medarbejdere i Afghanistan skal finansieres via midler tildelt fra samarbejdspartnere, fonde, puljer og hjælp fra andre organisationer.

Donationer fra vores medlemmer bliver udelukkende benyttet til at sikre gadebørnene en skolegang. Alt arbejde i Danmark er baseret på frivillig arbejdskraft.

Hverdagen for afghanske børn er helt anderledes end den hverdag, som vi kender her i Danmark. Mange tusinde afghanske børn drager hver morgen ind til byernes centrum for at tigge eller udføre lavtlønnet arbejde såsom at samle skrald, vaske biler, polere sko – oftest under groteske arbejdsvilkår og vejrforholde. I gennemsnittet tjener et barn under $2 om dagen, hvilket svarer til cirka 13 danske kroner, hvilket ofte er familiens eneste indtægt. Det er disse børn, vi ønsker at optage i vores hjælpeprogram, da vi tror på, at uddannelse er vejen frem og med til at skabe bedre levevilkår i fremtiden. 

Betaler du fx hvert år 1200 kr. til From Street to School, udgør medlemskontingentet 240 kr., og det resterende beløb på 960 kr. er en donation, som du kan få fradrag for. I praksis får du cirka en tredjedel af beløbet tilbage fra Skat. Du kan dog højst få fradrag for 15.000 kr. i 2015.

For at få fradrag skal du ifølge loven oplyse dit cpr- eller cvr-nummer til From Street to School. Det gør du automatisk, hvis du betaler gennem PBS.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Send os en forespørgsel, og vi vil gøre vores bedste
for at besvare din henvendelse hurtigst muligt.