Invitation til den årlige generalforsamling i From Street to School

Kære medlem

From Street to School afholder sin 4. generalforsamling siden stiftelsen i oktober 2011. Takket være din opbakning som medlem og indsatsen fra vores frivillige har vi hjulpet rigtig mange børn.

Kom endnu engang og hør om vores arbejde og resultater for foregående år, og samtidig være med til at  beslutte vigtige emner i FSTS. På dagen vil bestyrelsen fremlægge beretninger og gennemgå regnskabet for det forløbne år. Du kan også gøre din indflydelse gældende, når nye medlemmer skal vælges i hovedbestyrelsen.

Dato: 5. december 2015

Kl.: 14.00 – 16.00

Sted: Carlsens Skøidts vej 37A, 5220 Odense SØ

 

Med venlig hilsen

Hovedbestyrelsen

From Street To School