Generalforsamling 2017

Den 17. december 2017 afviklede From Street to School den årlige workshop og generalforsamling i Odense, hvor lokalforeninger og frivillige fra hele landet var repræsenteret. Dagen bød på spændende oplæg om det forgangne år, forskellige aktiviteter med fokus på teambuilding og organisationsudvikling, anerkendelse med prisoverrækkelser og social hygge kombineret med en fed atmosfære.

På generalforsamlingen har bestyrelsen fremlagt beretninger og regnskabet for det forløbne år, og en ny bestyrelse blev valgt ind. Det skete efter mange år, hvor bestyrelsesmedlemmerne Mujetaba Sedighi og Abdollah Shakib Ataei, samt suppleanterne Ahsan Habibi og Malalai Musleh valgte ikke at genopstille. Vi takker den afgåede bestyrelse for deres fantastiske indsats de seneste år. From Street to School har på generalforsamlingen foretaget en række vedtægtsændringer, hvor bl.a. bestyrelsen er blevet udvidet med yderligere to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen består nu af syv bestyrelsesmedlemmer, hvor fire nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind ved generalforsamlingen. Den nye hovedbestyrelse har konstitueret sig på følgende måde:

Formand: Eimal Ahmad

Næstformand: Mina Qaume

Kasserer: Muneer Nasiri

Bestyrelsesmedlem: Donya Barakzai

Bestyrelsesmedlem: Esmat Khedri

Bestyrelsesmedlem: Maryam Sidiqi

Bestyrelsesmedlem: Zaki Mohebi

Vi takker endnu en gang alle fremmødte for en fantastisk dag, præget af stor gejst og optimisme. Den nye hovedbestyrelse ser frem til at tage hul på et år med en masse spændende udfordringer!