børnene

- hvordan hjælper vi dem?

Alle børn har ret til at uddanne sig

Selvom uddannelse af børn er den vigtigste nøgle til et lands langsigtede udvikling, er der stadig mange millioner børn verdenover, som hverken kan læse og skrive.

Som følge af de langvarige krige i Afghanistan er antallet af gadebørn steget markant. Verdensorganisationen FN anslår, at over 3,7 mio. børn under 17 år i Afghanistan går ikke i skole, hvoraf op mod 2,7 mio. er piger. Gadebørn tilhører den mest sårbare og udsatte gruppe i landet, da de lever under barske forhold.  

Den ekstreme fattigdom driver forældreløse og trængende børn til at opgive deres barndom for at udføre farligt arbejde på gaderne. De tigger, vasker biler, polerer sko, sælger varer til under $2 om dagen i både regn og frostvejr. Dette svarer til cirka 13 danske kroner, hvilket ofte er familiens eneste indtægt. Deres skrøbelige tilværelse gør dem til nemme ofre for misbrug og seksuel udnyttelse. Desuden ansattes børnene i farlige jobs, der kan resultere i sygdom, personskade eller endda død på grund af dårlige sikkerheds- og sundhedsvilkår.

Ved at gå i skole får børnene mulighed for at opleve en barndom væk fra gadelivets brutalitet. De kan opnå læsefærdigheder, der kan tillade dem at se verden med åbne øjne og få udvidet deres perspektiv. Skolegang sikrer dem ressourcer til at stå på egne ben og arbejde mod at skabe fred, lighed og social retfærdighed i fremtiden. Skolegang er derfor en nødvendig investering i både det enkelte barns liv såvel som det afghanske samfund som helhed. 

Børn er fremtiden, og uddannelse er vejen frem!

Hvordan sikrer vi fremtiden for gadebørn?

From Street to School hjælper med at sikre, at flere afghanske gadebørn kommer på skolebænken ved at give familien et bidrag på 400 kr. hver måned. Familien får et økonomisk råderum, der giver dem råd til at lade barnet gennemføre grundskolen i stedet for at være nødsaget til at arbejde på gaden.

En skolegang gavner både det enkelte barn og dets familie, og ikke mindst landets udvikling, da uddannelse er et vigtigt skridt i genopbygning af civilsamfundet. I From Street to School hjælper vi ud over skolegangen også med at finde lærepladser til børnene. På den måde kan de få kvalifikationer, som sikrer dem en arbejdsplads, når de er færdige med at være en del af vores program.

Hvad går pengene til?

Startpakke

Når børnene optages i programmet, bliver de tildelt en startpakke, som indeholder tøj, skoleartikler, hygiejnetilbehør m.m., således at børnene er klar til at komme i skole på lige fod med deres klassekammerater.

Månedligt bidrag

Hvert barn modtager 400 kr. om måneden, som bliver udbetalt direkte til de udvalgte børn og deres familier. Støtten dækker over mad og andre faste udgifter, som børnene tidligere var nødsaget til at skaffe ved at tigge eller arbejde på gaden.

Skolegang/kurser

Mange af de børn, som optages i vores hjælpeprogram, er ofte analfabeter, hvorfor vi sørger for at børnene får en stabil skolegang ved at tilbyde dem supplerende relevante kurser for at styrke deres faglige færdigheder.

Opfølgning

Det er vigtigt for os at følge med i børnenes sociale og faglige udvikling. Derfor aflægger vores socialarbejder regelmæssige besøg hos børnene i de forskellige byer og får således en afrapportering af skolen hver 3. måned.

Hvordan fungerer vores børneprogram?

Mød børnene i programmet

Shokofa

Shokofa er en glad pige på 5 år og bor i Kabul sammen med sin mor, storebror og tre søstre. Eftersom deres far er død, fungerer storebroren på 13 år som manden i huset.

I dag er storebroren og de tre søstre sponsoreret af private personer igennem From Street to Schools børneprogram. Før disse sponsorer var Shokofa og hendes søskende familiens primære indtægtskilde, og derfor arbejdede på gaden. Deres arbejde bestod af at samle plastik i Kabuls gader for derefter at sælge det. Således sørgede de for at brødføde familien.

From Street to School ønsker at give Shokofa en fremtid, en skolegang og ikke mindst en værdigt barndom. Dette er kun muligt med DIN hjælp!

Hasibulla

Et autoværksted lovede Hasibulla et fast job efter en læretid på over 3 år. Desværre blev han groft udnyttet og arbejdede for 10-20 kr. om ugen. Hans far er invalid på grund af krigen i Afghanistan, så Hasibulla var familiens eneste forsørger.

På billedet kan du se Hasibulla sammen med sin onkel, som hjælper, fordi Hasibullas far er handicappet. De venter på at underskrive kontrakten med From Street to School. Lige så snart den var underskrevet, blev Hasibulla tilmeldt et forberedende kursus, så han kunne blive klar til at starte i skole.

Ved siden af sin skolegang er Hasibulla også i lære som automekaniker. I dag kan han selv reparere en bil, og han har lært at læse, skrive og regne.

Roqya

Vi mødte Roqya, da hun var 5 år gammel og snart skulle til at hjælpe sin far med at tigge på gaden. Hendes mor er psykisk syg, og hendes far er gammel, så han var ikke længere i stand til at arbejde og forsørge familien. De bor i en af Kabuls mange flygtningelejre, og 2 år forinden døde begge Roqyas brødre af en forkølelse, fordi de levede i et telt uden penge til hverken brænde eller medicin.

Roqya blev optaget i vores program, og det lykkedes os at få hende i børnehaveklasse. Normalt vil de offentlige børnehaver ikke acceptere børn fra flygtningelejrene. Mange flygtninge får afslag på hjælp af forskellige årsager, men vi arbejder stædigt på at forbedre forholdene for børnene.

Mød børnene i programmet

View More

Kommer snart!

I den nærmeste fremtid vil der være mulighed for at møde nogle af børnene i programmet, som mangler at blive sponsoreret gennem vores skoleprogram. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og du vil høre fra os, så snart du har mulighed for at se børnene i programmet.