Den gode nyhed

I tråd med From Street to School’s visioner og målsætninger arbejder vi på at motivere flere dansk-afghanere til at deltage aktivt i genopbygning af civilsamfund i Afghanistan. Hjælpen kan være af forskellig art. Det kan være at gennemføre eget projekt, at være aktiv i andre organisationer og foreninger der hjælper Afghanistan, eller at yde økonomisk […]

Continue reading