Regnskab

Regnskab for 2015/2016 kan  hentes her.

Ledelsesberetning 2015/2016

Organisationens formål er at hjælpe gadebørn i Afghanistan, som af økonomiske årsager ikke har mulighed for at gå i skole, til at gennemføre folkeskolen. Samt at samarbejde med afghanske og danske organistioner, der arbejder for at forbedre forholdene for børn i Afghanistan.

Økonomi

Overordnet konkluderes, at From Street To School har haft et stabilt år i 2015/2016. Organisationen har fortsat 300 medlemmer og har stadigvæk en solid likviditetsreserve. Indtægterne er højere sammenlignet med sidste regnskab, og det skyldes en stigning af indtægter fra støttearrangementer og en stigning af sponsorer i 2016.

Organisationen har igen modtaget 30.000 fra DUF og efter aflevering af regnskab modtager vi de sidste 10.000 kr.  Vi har også modtaget 30.000 kr. til afvikling af en dokumentarfilm og billedgalleri om afghanske gadebørn i 2016. Projektet er gennemført med stor succes.

Regnskab 2014/2015. Hent her.

Regnskab 2013/2014. Hent her.

Regnskab til Vinterindsamling 2013/2014. Hent her.

Regnskab 2012/2013. Hent her.

Regnskab 2011/2012. Hent her.