Hvad står vi for?

Vi hjælper afghanske gadebørn tilbage i skole

From Street to School er en frivillig organisation, som lige nu hjælper 57 afghanske gadebørn med at komme i skole. Afghanistan er et fattigt og ødelagt land, hvor mange børn er tvunget til at arbejde for at hjælpe med at forsørge deres familie. Hvis børnene gik i skole, ville familien miste en vigtig indtægtskilde.

Ikke nok med det, så risikerer gadebørn at blive udnyttet som billig arbejdskraft til risikofyldte jobs som fx at smugle narko, de kan blive udsat for seksuelt misbrug, og oprørsgrupper udnytter dem som selvmordsbombere.

Børnene er Afghanistans fremtid, men uden uddannelse har de ikke mulighed for at få et ordentligt job og bidrage til landets genopbygning. Derfor indsamler From Street to School økonomiske midler til at hjælpe børnene væk fra gaden og tilbage til skolen. Vi udbetaler et fast månedligt beløb til børnenes familier, fordi det skal være et job i sig selv at gå i skole og uddanne sig.

 

Vores vision

Vores mål er at give flere afghanske gadebørn mulighed for at gå i skole, så de kan skabe sig en bedre fremtid og hjælpe med at genopbygge Afghanistan, som er et fattigt land præget af 25 års krig. Det kalder vi for hjælp til selvhjælp.

Vi vil skabe opmærksomhed omkring børnenes vilkår, så vi kan motivere folk i Danmark til at støtte vores projekt, som er et vigtigt skridt i genopbygningen af det afghanske civilsamfund.

Udover at hjælpe de afghanske gadebørn ønsker vi også at styrke netværket blandt unge i Danmark, så de deltager aktivt i foreningslivet og får inspiration og kompetencer til at være aktive verdensborgere på tværs af kultur, religion og køn. Derfor har vi indgået en partnerskabsaftale med Dansk Ungdoms Fællesråd for at styrke arbejdet med unge frivillige i Danmark.

  

Vores 5 indsatsområder 

 1. Frivilligt arbejde

From Street to School er primært baseret på frivillig og ulønnet arbejdskraft. Vi vil skabe meningsfulde rammer for, hvordan de frivillige aktivt kan bidrage til at nå foreningens mål.

 1. Kommunikation

Vi vil oplyse den danske befolkning om børns vilkår i Afghanistan, fortælle de gode historier om børnene i vores program og fremhæve vores resultater og fremskridt.

 1. Markedsføring og fundraising

Vi vil sikre økonomisk støtte til foreningen fra flere virksomheder, bidragsydere og fonde.

 1. Udvikling

Vi vil give flere afghanske gadebørn mulighed for at gå i skole. Vi vil sikre god kvalitet i undervisningen for de børn, som er en del af vores program. Vi arbejder på at finde en troværdig partner blandt de samfundsnyttige organisationer i Afghanistan, så From Street to School kan støtte det lokale arbejde med at hjælpe gadebørn.

 1. Projekter

Vores projekter skal understøtte kerneopgaven med at hjælpe gadebørn til at gå i skole, men også give mulighed for at kanalisere nødhjælp til de fattige i Afghanistan.

 

Vores principper

From Street to School arbejder ud fra principperne om at

 • støtte civilsamfundet i Afghanistan
 • anerkende og arbejde for mangfoldighed
 • være uafhængig af politiske, økonomiske, religiøse og etniske interesser
 • yde hjælp til selvhjælp ved at støtte børnene økonomisk, så de ikke behøver at arbejde, men kan koncentrere sig om at gå i skole og uddanne sig
 • være baseret på frivillig arbejdskraft i Danmark, mens opgaverne i Afghanistan bliver løst af deltidsansatte og frivillige
 • holde de administrative omkostninger på et minimum
 • dokumentere børnenes skolegang gennem videoer, billeder og dokumenter fra skolen for at skabe gennemsigtighed i vores arbejde

 Læs mere om foreningens vedtægter!

Foreningens historie

I sommeren 2011 finansierede Dansk Flygtningehjælp en rejse for 2 personer til Kabul. Rejsen havde to formål:

 • at undersøge forholdene for gadebørn
 • at skabe kontakter til lokale organisationer, som arbejder for at forbedre børns vilkår

Det blev starten på et samarbejde med en række organisationer, som alle har fokus på at hjælpe de afghanske børn:

 • Dansk Flygtningehjælp
 • Save the Children
 • Children in Crisis
 • Aschiana
 • forskellige børnehjem i Kabul

I oktober 2011 blev foreningen From Street to School stiftet med det formål at indsamle økonomiske midler og koordinere støtten til afghanske gadebørn. Foreningen er godkendt af Skat som en velgørende forening, hvilket betyder, at du kan trække dine donationer til os fra i skat.

Foreningen består af

 • en hovedbestyrelse, som står for den daglige drift og sikrer, at foreningen arbejder i overensstemmelse med dens vedtagne formål
 • lokalforeninger, hvor frivillige selv planlægger arbejdet med at indsamle donationer og skaffe nye medlemmer

Lokalforeningerne er åbne for alle, som brænder for at gøre en forskel for de afghanske gadebørn. Hvis det lyder som noget for dig, glæder vi os til at høre fra dig!

Læs mere om lokalforeningernes arbejde!